Motorsporter är stort över hela Sverige. Från Kiruna i norr till Ystad i syd finns det motorcykel- och bilklubbar representerade. Förbundet som breddat motorsporter i Sverige heter Svenska Bilsportförbundet (SBF). Tack vare SBF har Sverige skördat stora framgångar i samtliga motorsporter världen över. Inte minst i rally och speedway som mer eller mindre utgör nationalsporter idag. Genom medlemskap i SBF har en bil- eller motorcykelföreningen möjligheter att både anordna ungdomsverksamheter, förarkurser och tävlingar som är sanktionerade av förbundet. Kravet är att föreningen är ideell och bedriver en verksamhet som handlar om bil- och motorsporter.

SBF - BilförbundVilka motorsporter ingår i SBF?

Bilsport och motorcykelsporter är nära besläktade och delar egentligen samma historia. Det var under 30-talet som de första motorsporterna fick sina egna förbund. De kom att heta Kungliga Automobilklubben (KAK) respektive Svenska Motorsportsklubben (SMK). År 1936 fanns det fler organisationer inom motorsport varför behovet för ett samordnande organ var på sin plats. Den organisation som skulle få det största fästet blev mycket riktigt Svenska Bilsportförbundet, där huvudgrenarna kom att heta SVEMA för bilar och SVEMO för motorcyklar. Sedan förbundets start finns bland annat följande motorsporter representerade: backe, bilorientering, croskart, dragracing, folkrace, karting, offroad, racing, rally, rallycross, regularity, virtuell bilsport med mera.

Stark utveckling sedan 1937

Året efter grundandet av SBF började föreningen ta fart. Redan 1937 hade SBF 68 medlemsklubbar med 5894 medlemmar och 586 licenser. Idag har SBF över 500 klubbar med mer än 120 000 medlemmar. Samtidigt arrangerar SBF över tusentalet sanktionerade tävlingar året runt.

Inträdeskrav

  • Svenska Bilsportförbundet är en del av paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet. Detta gör att varje förening som är del av SBF måsta ha stadgar som är upprättade på grundval av Riksidrottsförbundet.
  • Varje förening måste ha minst 25 medlemmar.
  • Års- och inträdesavgift måste betalas i samband med inträde. För närvarande uppgår dessa till 2 300 kr respektive 1 250 kr.