Privatpersoner och företag kan ha olika typer av skrot i Malmö, som de vill ha återvunnet. Skrot kan innehålla olika material och komponenter, så det kan behöva plockas isär för bästa möjliga återvinningsprocess. Det finns miljöfarligt skrot, som kräver en speciell hantering och det finns skrot som är miljövänligt.

Vad du än har för skrot i Malmö med omnejd, så går det bra att höra av sig till Skrot i Malmö, för att få det hämtat och hanterat. Önskar du komma själv med ditt skrot går det också bra.

Hantering av skrot

Eftersom många olika material och komponenter kan kallas för skrot, behöver man dessvärre sortera det för att uppnå bästa sluthanteringsprocess. Material från rivningar av hus eller industribyggnader, kan innehålla riskavfall som exempelvis tungmetaller, olika lösningsmedel och elektriska komponenter.

Handelsföretag kanske behöver återvinna organiska produkter och kontorsföretag kan ha både tekniska maskiner i metall och plast med förbrukningsvaror och olika typer pappersprodukter. Privatpersoner kan ha allt från inredningar, till tyg, metall, lösningsmedel, trä, som till exempel behöver tas hand om och hanteras efter miljölagens direktiv.

Funderar du över hur man bäst återvinner eller tar hand om sitt skrot i Malmö, besök då Stenas hemsida. Du kan också ringa eller skicka e-post med dina frågor, så får du svar på dem. Det kan vara så att du kanske kan sortera delar av ditt skrot i förebyggande syfte, för att underlätta den fortsatta hanteringen av det.

Har du riskavfall, kanske du behöver veta om hur det ska hanteras på bästa sätt. Det finns sekretesshantering av exempelvis USB-minne, viktiga dokument och hårddiskar som kanske behöver förstöras på ett riktigt sätt. Oberoende vad du har för skrot i Malmö, så kan du bli av med det på bästa miljövänliga vis.